Juridische informatie

Jami Consulting BVBA is een onafhankelijke kredietmakelaar met als handelsbenaming Jami Kredieten , gevestigd in Putte . We verstrekken kredieten aan particulieren en rechtspersonen in heel België. Jami Kredieten werkt met verschillende grote banken samen, en kan U daarom een oplossing aanbieden aan de beste voorwaarden. Of U nu voor het eerst een krediet wilt afsluiten of uw lopende leningen wilt samenvoegen, wij staan voor U klaar. Jami Consulting BVBA staat ingeschreven met Ondernemingsnummer 0889.445.755.

Toezichthouder: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, DG Regulering en Organisatie van de Markt, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 TE 1000 Brussel.

Klachtenbehandeling

Indien U klachten zou hebben met betrekking tot uw krediet, kan U een schrijven richten (met vermelding van uw naam, voornaam en uw dossiernummer) aan het volgende adres:

Jami Kredieten – Jami Consulting BVBA 
tav Klantenservice – Vogelstraat 8 te 2580 Putte – E-mail: info@jamikredieten.be

Indien U niet akkoord gaat met het antwoord, heeft U de mogelijkheid om een beroep te doen op:

Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen
Belliardstraat 15-17 / B 8
1040 Brussel
E-mail: ombudsman@ombfin.be

Kredietunie

Jami Kredieten is een handelsbenaming van Jami Consulting BVBA

Maatschappelijke zetel:
Vogelstraat 8 te 2580 Putte.
RPR Mechelen :0889 445 755 Tel : +32.03.600.7000
Email: info@jamikredieten.be

Jami Consulting BVBA  is een onafhankelijk kredietmakelaar erkend door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
Daardoor is Jami Consulting BVBA onderworpen aan het toezicht van “de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie” (NGIII – Koning Albert IIlaan 16 – 1000 Brussel – Tel. 02/277.54.68)

Jami Consulting BVBA  is een onafhankelijk verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij het FSMA – Autoriteit voor financiële diensten en markten – onder het nummer FSMA 103.669A
(Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel – www.fsma.be)